The Art of Horsemanship.

 

Goed omgaan met paarden en dieren in het algemeen is een ware kunst. Dieren communiceren hoofdzakelijk via lichaamstaal en wij gebruiken( of vaak beter gezegd misbruiken ) het gesproken woord. Elkaar begrijpen is dus een uitdaging, omdat wij als mensen het niet meer gewend zijn om te communiceren via de taal van ons lichaam. 

Daarbovenop komt nog dat dieren meesters zijn in spiegelen.

 

Paarden (prooidieren) en honden (roofdieren) voelen perfect onze emoties aan.

Om te kunnen overleven in de natuur, is het van levensbelang dat zij perfect kunnen inschatten welke emotie er bij het andere individu hoort. Moeten zij vluchten, vechten of is het veilig om rustig ter plaatse te blijven? Dit instinct blijft, zelfs na duizenden jaren domesticatie, zeer sterk aanwezig. Dit betekent dat dieren zeer gevoelig zijn voor de wisselende emoties van de mens.

Menselijke gevoelens van agressie, teleurstelling, angst, verdriet, ... lokken bij dieren een bepaalde reactie uit. Deze reactie wordt zeer vaak door de mens niet begrepen. Er worden menselijke eigenschappen aan het dier toegekend in plaats van het gedrag te observeren vanuit het instinct van paard/hond. Wanneer we dieren trainen of enkel alleen met hen om willen gaan, is het heel belangrijk dat dit gebeurt met respect voor de natuur van dit dier.

Onze gesproken taal en onduidelijke signalen van ons lichaam scheppen verwarring bij hen. Zij begrijpen gewoonweg niet wat wij bedoelen en gaan hierop reageren. Mensen rationaliseren en dieren reageren. In de natuur is het heel simpel..... actie - reactie.

Wanneer wij deze prachtige wezens willen leren begrijpen, is het onze taak om in hun taal te leren luisteren en praten. De onuitgesproken woorden die zij aan ons tonen via hun gedrag, dienen wij te gaan vertalen naar gesproken woorden. 

Enkel op deze manier onstaat er een vertrouwensband tussen mens & dier. En juist daarom is het belangrijk om niet enkel het dier te coachen maar ook zijn mens.

 

U kan bij Sandra terecht voor het (her) trainen van paarden & honden. Met respect voor dier en mens wordt er gewerkt aan een oplossing. Ieder dier en ieder mens zijn uniek, juist daarom is het belangrijk om op zoek te gaan naar een manier die werkt voor die bepaalde combinatie. Een stappenplan wordt opgemaakt om dier en mens dichter bij elkaar te brengen...... om op 1 lijn te komen. De rode draad doorheen de training is respectvolle communicatie.

 

The worst distance between animals and people is misunderstanding.

 

 

Voor een afspraak of meer info, stuur dan een mailtje naar valleyofangelsvoa@gmail.com of +32(0)475/37.31.20.

Contact